E shtunë, 3 Dhjetor, 2022
spot_img

Njoftimi i KEDS-it për ndërprerje të energjisë elektrike

- Advertisment -spot_img

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet.

21.10.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjilan

1.

TS 35/10(20) kV Artan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kolonija e Vjetër (Kodi: 60024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Jasanovik, Kllobukar (një pjesë), Koloni, Koloni e Vjetër, Koloni e Re, Plavica (një pjesë) dhe Tullar (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/10(20) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000001) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiçë, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë dhe Sotllar).

Arsyeja: Degëzimi Kranidell-A shtylla e thyer, vendosja e 2 shtyllave të drurit 12 m.

Gjakovë

1.

NS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terzive (Kodi: 81000004) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj, Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve në segmentin Rugovë.

Prishtinë

1.

TS 35/10(20) kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashtic-Radashec (Kodi: 14016001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/35/10(20) kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovc, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

3.

TS 35/10(20) kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja: Revizion i daljes.

Prizren

1.

Nga TS 110/10(20)kV Theranda do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Sllapuzhan, këto TS do të mbesin pa tension:

TS.10/04 kV Sllapuzhani I (kodi: 32000007003) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Sllapuzhani II (kodi: 32000007004) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca VI lagjja Sukaj (kodi: 32000007005) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Peqani (kodi: 32000007006) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhla Kraishtë (kodi: 32000007007) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhla, B.Qatani (kodi: 32000007008) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël, Lagjje Sopaj (kodi: 32000007009) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël restorant Giri (kodi: 32000007010) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca V Bajraktare (kodi: 32000007011) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca I shkolla (kodi: 32000007012) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca II Zekollët- Elezaj (kodi: 32000007013) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca III Kroni blindë (kodi: 32000007014) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca II Lumaj (kodi: 32000007015) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Kyqykët Bllacë (kodi: 32000007031) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllacë (kodi: 32000007032) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Zekollet-Bllacë (kodi: 32000007033) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV N.T.P.Kroni Bllacë (kodi: 32000007034) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV TS Beco (kodi: 32000007035) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Lagjja Hoxaj- Bllacë (kodi: 32000007036) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Gurthyes DESTANI (kodi: 32000007037) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël (kodi: 32000007040) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Dulël- Lagjja te xhamia (kodi: 32000007041) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Duhël-lagjja Rafshi (kodi: 32000007042) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllacë (kodi: 32000007045) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Duhël, Bllacë, Gyrthyesi, Lagjet Lumaj, Sopaj, Qatani, Zekollët dhe Kyçykët.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

2.

TS 110/35/10(20) kV Prizren 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 30000014) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, dhe Zymi.

Arsyeja: Ndërrimi izolatorëve dhe përforcimi i përçuesve nëpër fusha.

3.

Nga TS 35/10 KV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) nga ora 09:00 – 16:00.

Vendet: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

TS 35/10(20) kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maksiti (Kodi: 41046006) nga ora 09:00 – 12:00.

Vendet: rrugët: Ramadan Kumanova (një pjesë), Skender Salihaj (një pjesë), Parku Teknologjik (2 konsumatorë komercial dhe Shtime (2 konsumatorë komercial).

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve, ndërrimi i shkarkuesve të mbitensionit dhe rregullimi i kokave kabllovike.

2.

TS 35/10(20) kV Shterpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja: Kontrollimi i trafostacioneve, lëshuesve katodik, pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i përçuesve.

3.

Nga TS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Rufci I Ri, Rufci I Vjetër, Hallaqi I Vogël, Hallaqi I Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu I Zi, Godanci I Epërm dhe Varigoci Kraishta.

Arsyeja: Punë e planifikuar, energjizimi i TS-10/0.4kV kodi 41000002062 me rrjetin e ri sipas projektit Godan Shtime.

4.

Nga TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) nga ora 09:00 – 11:00.

Vendet: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja: Bartja e përçuesve në shtyllat e tensionit të mesëm.

5.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja: Punimi i lidhseve kabllovike të tensionit të mesëm.

6.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Gypave (Kodi: 40041010) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Fabrika e gypave.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve kabllovike të tensionit të mesëm.

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Junik nga ora 11:00 deri në ora 14:00,

Pa tension do të mbesin TS 10/0.4kV me kod: (53000007017, 018,019, 020, 021,022 ,023,024 ,025, 026,027,028,029,030,031,039, 040,041,045, 046,047, 050, 052, 053, 056, 057, 058, 059,)

Vendet: Junik, Prilep, lagjet në Junik, Gjocaj.

Arsyeja: Kontrollimi i rrjeti dhe bartja e përçuesve nga shtylla e dëmtuara në të rejat- lagjja Gacaferi.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) nga ora 10:00 – 15:30.

Vendet: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja: Ndarja e daljes 10 kV nga stabilimenti në dy degëzime.

Mitrovicë

1.

TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja: Kontrollimi i linjës, pastrimi i trasesë, ndërrimi i izolatorëve.

22.10.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Bregu i Diellit 1 TS 7 (kodi: 19100017084) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

NS 10/04 kV S. shpërndarës Bregu I Diellit 8 (kodi: 19100017083) prej orë 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: Bregu i Diellit 1 TS 7 dhe TS 8.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

2.

NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 KV J08 Soliterat (kodi: 19000036) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: Soliterat D6 dhe D9, Mentor Bytyqi – Prishtina e Re.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

3.

NS 110/10kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV 1 Tetori (kodi: 11000005126) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

NS 10/04 kV De-Kos”sh.p.k. Afrim Berisha (kodi: 11000005240) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: 1 Tetori dhe Afrim Berisha.

Arsyeja: Trasimi dhe shqyrtimi i kabllove.

22.10.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Nga TS 110/35/20kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komogllava (kodi: 40000009) prej orës 09:00-09:30 dhe nga ora 14:30-15:00

Vendet: Komogllava, Gërrlica…,

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/35/20kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Pa tensioni do te mbesin TS nga ora 09:00 deri ne ora 15:00

NS 10/0.4kV ESKAVATORI SH.P.K. Haziz Rysha me kodi(40000009243)

NS 10/0.4kV TS-Restorant Kulla me kodi(40000009209)

Vendet: Eskavatori dhe restoran kulla

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 10(20)kV, sipas zgjidhjes teknike.

Gjilan

1.

Nga TS 35/20kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Slivova (kodi: 60024003) prej ores 10:00 deri ne ora 12:00

Vendet: Boston, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja: Punimi i urave dhe energjizimi i linjës për konsumatorin Xhavit Vllasaliu, sipas pëlqimti elektro-energjetik.

22.10.2021

Punime nga KOSTT-i

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr. 6 Iliria (Kodi: 12000002) nga ora 13:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Aktashi dhe Qendra (një pjesë).

Arsyeja: Punime në TR 2 nga KOSTT-i

2.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.26 Ramiz Sadiku (Kodi: 12000018 ) nga ora 13:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Objekti Ramiz Sadiku.

Arsyeja: Punimi Punime në TR 2 nga KOSTT-i.

3.

Nga TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet: nga ora 13:00 dhe deri 17:00

NS 10/0.4kV TS B.Pr. Shaip Zuqolli (Mitrovicë) me kod: 12000016126

NS 10/0.4kV TS Rambuje 1 me kod: 12000016072

NS 10/0.4kV TS Afrim Durmishi me kod: 12000016203

Vendet: Objekti banimit Shaip Zuqolli dhe Afrim Durmishi.

Arsyeja: Punime në TR 2 nga KOSTT-i.

23.10.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 35/20kV Prishtina I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja Fushë-Kosova nr 8 (kodi: 10012181 ) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Vendet: rr. M9 Fushë Kosovë-Prishtinë, Kolegji AAB, Lesna, Herta Center, deri tek shkolla Mihal Grameno, Bau Marketi…

Arsyeja: Realizimi i sistemi Hyrje/Dalje për trafostacionin e ri Univerisiteti AAB, sipas pëlqimit elektro-energetik.

/observeri/

Lexo edhe: Haxhiu: Zajednica nuk do të bëhet për sa kohë është Albin Kurti kryeministër

Artikuj të ngjashëm