E martë, 27 Shtator, 2022
spot_img

Disclaimer

Redaksia e platformës Observeri përkujdeset për të gjitha materialet në këtë platformë. Këto materiale nuk mund të përdoren në çfarëdo mënyre tjetër për qëllime profiti, pa miratimin dhe autorizimin e stafit menaxhuesve të mediumit “Obseveri”. Për ta shfrytëzuar materialin e kësaj platforme obligoheni që të pajtoheni me kushtet e përdorimit. Përdorimi dhe botimi i lajmeve mund të bëhet me kusht që autorësia të ruhet dhe të vendoset qartazi burimi i lajmit. Çdo kundërveprim do të jetë subjekt i procedurave ligjore. Platforma mediatike Observeri është pjesë e “Observeri Sh.P.K.”.